English Nederlands German Italian France Russian
Domocare
Real Estate
Houses
Condos
Villas
Exclusive
Land
Innerlots
Waterfront
Projects
Developments
Operations
Top Offers
Contact us
News
Faq
Calculator
Market analysis
Buyer info
Recommendations
Our team
US Visas
Here is a short introduction from our Country Sales Manager Sweden: Thomas Geijer

 

Thomas har 25 års erfarenhet från fastighetsbranschen. Utbildad till byggnadsingenjör och arbetat många år som bygg och projektledare. Han har startat och drivit ett eget fastighetsbolag med både lägenheter och hotell under många år. För närvarande arbetar han med uppbyggnaden av ett byggnadsföretag med inriktning på försäljning och byggnation av energieffektiva stenhus samt en mindre trähusfabrik. Thomas har också arbetat med eget företag inom tillverkningsindustrin med där relaterade aktiviteter som logistik, finansiering och marknadsföring.Thomas has 25 years experience from the business of real estate. Educated as a building engineer, he has been working many years as a building and project manager. He has founded his own estate company, owning and managing both apartments and a smaller hotel. Recently he has founded and is managing a building company with focus on sales and building of energy efficient stone houses together with a smaller factory for producing wooden houses. Thomas has also been working in his own company within the manufacturing business with related activities as logistics, finance and marketing.

With kind regards,

Thomas

« Back to news